František Furch

FinGR Play – buďte ve světě financí, jako ryba ve vodě

ABC finančního vzdělávání

Finanční gramotnost Čechů kvůli koronaviru upadá, k jejímu zlepšení mohou výrazně přispět vzdělávací herní platformy.

Finanční gramotnost Čechů se od loňského vypuknutí covidové pandemie značně snížila, jak na konci března ukázala ve svém průzkumu Česká bankovní asociace. V porovnání s dobou před pandemií je pro více než ¼ lidí náročnější orientovat se ve finančních záležitostech. Pokles všeobecné informovanosti o finančních otázkách potvrzuje také společnost ABC finančního vzdělávání, která ve svém Indexu finanční gramotnosti pravidelně sleduje výsledky hráčů různého věku na vzdělávacím herním portálu FinGR Play. A právě výukové platformy, které dokážou zábavnou formou finančně vzdělávat děti i dospělé, mohou výrazně přispět ke zlepšení úrovně znalostí ve společnosti.

„Kvůli přísným koronavirovým omezením a obavám z ekonomického vývoje se nyní soustředíme převážně na zdraví, péči o blízké a na základní chod domácnosti. Pro rozšiřování znalostí na poli financí tak v rodinách není tolik prostoru, a s ohledem na přetrvávající on-line výuku je tomu podobně i ve školách. Není tedy divu, že finanční gramotnost Čechů upadá,“odkrývá důvody současného stavu Martina Václavíková, manažerka a lektorka vzdělávacích projektů ABC finančního vzdělávání, o.p.s.

Finanční vzdělávání formou zábavné hry

Pomocnou ruku ve výuce finanční gramotnosti tak mohou rodinám i školám nabídnout speciální vzdělávací platformy, které propojují vzdělání se zábavou. Jednou z největších je herní portál FinGR Play umožňující bezplatně získat základy finančního vzdělání prostřednictvím hry. Cílem samotné on-line hry je pomoci dětem, rodinám i jednotlivcům zorientovat se ve světě financí, a přispět tak ke zvýšení jejich finanční stability. Hra je určena žákům 9. tříd základních škol a středoškolákům, nicméně nabízí různé stupně obtížnosti také pro dospělé hráče.

„Umět hospodařit a zacházet s penězi je v dnešní době stejně důležité jako umět číst, psát a počítat. Kdyby se lidem v Česku dostalo finančního vzdělávání už před deseti lety, kdy se o potřebě jeho zavedení začalo diskutovat, nemuseli bychom nyní řešit stovky tisíc exekucí, nucených dražeb majetků rodin a nešťastných osudů,“ říká Martina Václavíková.

Principem zhruba hodinu trvající hry je provést svěřenou rodinu nástrahami a příležitostmi, které ji během třiceti let mohou potkat, a úspěšně ji dovést ke splnění jejích cílů a k dosažení finanční nezávislosti. Hra má 10 kol, každé představuje tři roky života rodiny. Během nich může hráč využívat různé finanční nástroje. FinGR Play kopíruje podmínky českého finančního trhu, částky, získané v jednotlivých fázích hraní, jsou za daných podmínek reálně dosažitelné. Na výběr je zhruba 150 scénářů zohledňujících různé typy rodin a životních situací. Mezi ně v blízké době přibyde také koronavirová verze scénáře.

Hra jako součást školní výuky

Hra FinGR Play nachází největší využití při vyučování přímo ve školách. Ty základní ji obvykle začleňují do hodin matematiky a občanské výchovy, na středních školách bývá hra součástí ekonomického semináře. Učitelé hru realizují ve formě turnaje, do kterého se zapojí žáci či studenti celé třídy. Turnaje lze vyhlašovat i mezi jednotlivými školami v rámci regionu či celé republiky.

„Hru FinGR Play považuji za jeden z nejvýznamnějších nástrojů při výuce finanční gramotnosti. Nyní, při online výuce, její význam ještě vzrostl. Hra žáky provází životem plným nástrah a ti se s nimi musí vypořádat. Je škoda, že hra není zařazena do soutěží MŠMT, neboť tak by dostala ´kredit´, který jí právem náleží,“ hodnotí hru Jana Doležalová ze Základní školy Vimperk.

Hra praktickou a zábavnou formou přispívá ke zvýšení finanční gramotnosti. Výsledky ukázaly, že řada našich studentů se v této oblasti orientuje velmi dobře, někteří skvěle. Z velmi pozitivních reakcí studentů vyplývá, že i ti méně úspěšní se poučili, nad hrou opravdu přemýšleli a výsledky jistě využijí v reálném životě,“ shrnuje zkušenosti studentů Dana Huňková ze Střední průmyslové školy sdělovací Techniky Praha.

„Studenty hra FinGR Play naprosto vtáhla. Své chyby zpětně analyzovali a určitě se z nich poučili. Pro mě jako pedagoga je to nedocenitelná možnost verifikace znalostí a jejich aplikace v praxi. Určitě budu hru ve svých hodinách nadále využívat,“ hodnotí hru Martina Jiříková z ostravské VOŠ Prigo.

FinGR Play našla široké uplatnění též u dospělých hráčů, ať už jde o samotné učitele, lektory, studenty vysokých škol, či finanční specialisty a poradce. Například Česká zemědělská univerzita nabízí hru svým studentům na Technické a Provozně ekonomické fakultě již čtvrtým rokem jako součást zápočtu.

Široká podpora portálu

Patrony a hlavními partnery portálu jsou společnosti Broker Consulting a Generali Investments. Vznik hry dále podpořila společnost Conseq.

Herní portál získal rovněž oficiální podporu ze strany státu, a to v podobě záštityMinisterstva financí (Pracovní skupina pro finanční vzdělávání, odbor vnitřního trhu) a Ministerstva vnitra (Aliance proti dluhům, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra). Podporu portálu dále vyjádřilo i Ministerstvo školství.

V neposlední řadě je FinGR Play prostřednictvím sdílení celkových výsledků z herních turnajů tříd každoročně součástí Světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti (Global Money Week), který dlouhodobě usiluje o zlepšování finančních znalostí napříč všemi státy.

Index finanční gramotnosti

Na základě výsledků účastníků hry FinGR Play z různých věkových zpracovává společnost ABC finančního vzdělávání každý měsíc celková data do Indexu finanční gramotnosti. Ten tak v anonymizované podobě odráží úroveň skutečných znalostí a chování hráčů. Výsledky jednotlivých Indexů finanční gramotnosti jsou k dispozici na stránkách ABC finančního vzdělávání.

Autorem a provozovatelem herního portálu FinGR Play je obecně prospěšná společnost ABC finančního vzdělávání, která se od roku 2011 aktivně věnuje osvětě a vzdělávání zejména na školách. Předlohou pro vývoj on-line hry FinGR Play byla vzdělávací desková hra Peníze navíc, za jejímž vznikem a provozováním stojí taktéž společnost ABC finančního vzdělávání.

Zakladatelem ABC finančního vzdělávání je společnost Broker Consulting, a. s.

Více o hře FinGR Play a možnostech, jak ji zapojit do výuky najdete na www.fingrplay.cz.

Více o společnosti ABC finančního vzdělávání, o.p.s. na www.abcfv.cz.

Více o společnosti Broker Consulting, a. s. na www.bcas.cz.